509 225 202

Odśnieżanie powierzchni

Obowiązek sprzątania ze śniegu, lodu lub błota chodników biegnących wzdłuż nieruchomości, mają ich właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający lub użytkujący nieruchomość.

Firma PROWEN oferuje odśnieżanie chodników, dojść, parkingów, podjazdów znajdujących się w obrębie nieruchomości. Błoto, śnieg i lód gromadzimy na skraju chodnika od strony jezdni, tak, by zapewniony był odpływ wody.

W ramach usługi oferujemy stałe odśnieżanie powierzonego terenu. Cena jest ustalana od wielkości powierzchni, stopnia trudności, sposobu odśnieżania, terminu realizacji, przewidywany czas reakcji od opadów oraz indywidualnych życzeń Kontrahentów.

Odśnieżone powierzchnie posypujemy piaskiem i solą. Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów prywatnych, jak i instytucji publicznych, osiedli mieszkaniowych, firm produkcyjnych i handlowych, chcących utrzymać zimą swoje otoczenie należycie odśnieżone.

Zapraszamy do kontaktu